Machinebouw Blog http://blogs.machinebouw.net/ en-us Array Publications b.v. Sun, 09 Nov 2008 23:06:59 GMT newtelligence dasBlog 2.0.7226.0 machinebouw@array.nl machinebouw@array.nl http://blogs.machinebouw.net/Trackback.aspx?guid=ad5c50d7-05f1-4278-b7e8-e0792ef21a66 http://blogs.machinebouw.net/pingback.aspx http://blogs.machinebouw.net/PermaLink,guid,ad5c50d7-05f1-4278-b7e8-e0792ef21a66.aspx Rein van der Mast http://blogs.machinebouw.net/CommentView,guid,ad5c50d7-05f1-4278-b7e8-e0792ef21a66.aspx http://blogs.machinebouw.net/SyndicationService.asmx/GetEntryCommentsRss?guid=ad5c50d7-05f1-4278-b7e8-e0792ef21a66
Met de opkomst van 'mass customization' komen enkele interessante vraagstukken op ons af. Want als de producent rechtstreeks gaat communiceren met de consument, welke rol resteert dan voor de tussengelegen lagen: de groothandel en de detailhandel? En als de consument een inbreng heeft in het ontwerp, maakt hem dat dan tot mede-eigenaar, ook al is zijn bijdrage tamelijk gering? Nieuwe businessmodellen zijn denkbaar, waarbij de producent en de consument een heel andere relatie met elkaar aangaan.
Toepassingen van 'rapid manufacturing' in combinatie met maatwerk voor de massa bestaan al, het zijn er echter weinig. De bekendste voorbeelden: laboratoriumcentrifuges van het Duitse Hettich, hoortoestellen van Siemens Hearing en Phonak, en ‘afdrukken’ van alter ego’s in SecondLive.
Een belangrijk kenmerk van rapid manufacturing is het ontbreken van productgebonden gereedschappen. Een matrijs is productgebonden, omdat een holte, meestal in metaal, de vorm voorschrijft van het product die het voortbrengt. Dit soort gereedschappen zetten producenten aan tot het vervaardigen van enorme aantallen, identieke exemplaren. Productgebonden gereedschappen zijn immers doorgaans kostbaar, veel kostbaarder dan één exemplaar van het product. Waar blijft de inlvoed van de consument? Of de consument die zich heeft gegeropeerd, de comunities?

Rollen http://blogs.machinebouw.net/PermaLink,guid,ad5c50d7-05f1-4278-b7e8-e0792ef21a66.aspx http://blogs.machinebouw.net/2008/11/09/Rollen.aspx Sun, 09 Nov 2008 23:06:59 GMT <div><font face=Arial size=2>Met de opkomst van 'mass customization' komen enkele interessante vraagstukken op ons af. Want als de producent rechtstreeks gaat communiceren met de consument, welke rol resteert dan voor de tussengelegen lagen: de groothandel en de detailhandel? En als de consument een inbreng heeft in het ontwerp, maakt hem dat dan tot mede-eigenaar, ook al is zijn bijdrage tamelijk gering? Nieuwe businessmodellen zijn denkbaar, waarbij de producent en de consument een heel andere relatie met elkaar aangaan. <br> Toepassingen van 'rapid manufacturing' in combinatie met maatwerk voor de massa bestaan al, het zijn er echter weinig. De bekendste voorbeelden: laboratoriumcentrifuges van het Duitse Hettich, hoortoestellen van Siemens Hearing en Phonak, en ‘afdrukken’ van alter ego’s in SecondLive.</font> </div> <div><font face=Arial size=2>Een belangrijk kenmerk van rapid manufacturing is het ontbreken van productgebonden gereedschappen. Een matrijs is productgebonden, omdat een holte, meestal in metaal, de vorm voorschrijft van het product die het voortbrengt. Dit soort gereedschappen zetten producenten aan tot het vervaardigen van enorme aantallen, identieke exemplaren. Productgebonden gereedschappen zijn immers doorgaans kostbaar, veel kostbaarder dan één exemplaar van het product. Waar blijft de inlvoed van de consument? Of de consument die zich heeft gegeropeerd, de comunities?</font> </div> <p> </p> <img width="0" height="0" src="http://blogs.machinebouw.net/aggbug.ashx?id=ad5c50d7-05f1-4278-b7e8-e0792ef21a66" /> http://blogs.machinebouw.net/CommentView,guid,ad5c50d7-05f1-4278-b7e8-e0792ef21a66.aspx
http://blogs.machinebouw.net/Trackback.aspx?guid=d8fa9c4d-0d0b-4ba0-9f85-301efcf2c220 http://blogs.machinebouw.net/pingback.aspx http://blogs.machinebouw.net/PermaLink,guid,d8fa9c4d-0d0b-4ba0-9f85-301efcf2c220.aspx Bertus Zuijdgeest http://blogs.machinebouw.net/CommentView,guid,d8fa9c4d-0d0b-4ba0-9f85-301efcf2c220.aspx http://blogs.machinebouw.net/SyndicationService.asmx/GetEntryCommentsRss?guid=d8fa9c4d-0d0b-4ba0-9f85-301efcf2c220 Kansen http://blogs.machinebouw.net/PermaLink,guid,d8fa9c4d-0d0b-4ba0-9f85-301efcf2c220.aspx http://blogs.machinebouw.net/2008/10/14/Kansen.aspx Tue, 14 Oct 2008 22:16:42 GMT <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <meta name="ProgId" content="Word.Document"> <meta name="Generator" content="Microsoft Word 12"> <meta name="Originator" content="Microsoft Word 12"> <link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CLIAM%7E1.ARR%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml"> <link rel="themeData" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CLIAM%7E1.ARR%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_themedata.thmx"> <link rel="colorSchemeMapping" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CLIAM%7E1.ARR%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_colorschememapping.xml"> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>NL</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-language:EN-US;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style> <!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standaardtabel; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"> <span style="">Na een sluimerend gerommel van onheil van ver weg over de vijver, is het onweer nu over Noordwest-Europa losgebarsten. Een déjà vu van een dikke 20 jaar geleden is niet te onderdrukken. Maar dit gaat verder. De wereldwijde nationalisatie van banken is ongekend en het dreigend faillissement van IJsland doet ook al geen vreugde opkomen. Een duur geintje al met al. Alleen degene die nu aan een hypotheekvernieuwing op een goeddeels afbetaald huis toe is, vindt het allemaal best. De rente daalt en de koersen van obligaties schieten omhoog. De gouden regel op de beurs is sociaal gedrag. Je moet lief zijn voor de mensen en verkopen als iedereen de aandelen graag wil hebben en de vraag de koersen in de hoogte doet snellen. Je moet medelijdend zijn en de aandelen kopen als iedereen er vanaf wil en de koersen dus laag zijn. Maar wat is laag? En wat is hoog? Omdat we dat nooit zullen weten, blijven deze beurscrashes voor de gemiddelde medemens een kostbaar geintje. Gaan we daar in het werkelijke leven wat van merken? Het is interessant om vast te stellen dat terwijl de hele (financiële) wereld de afgelopen decennia keihard geworden is, de emotie de beurzen beheerst. Dan wordt wel eens van paniekverkopen van particulieren gesproken, maar die nemen slechts een minderheid van de transacties voor hun rekening. Dus de ‘keiharde’ handelaren zijn helemaal niet zo geslepen als ze wel zouden willen.<o:p></o:p> </span> </p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"> <span style="">Gaan wij in onze wereld er nog wat van merken? Het antwoord is helaas ja. Maar er zijn ook positieve kanten aan de ontwikkelingen. De vraag op in de arbeidsmarkt wordt steeds minder door wisselingen in vast personeel opgevangen. Buffers van 20 procent inhuurkrachten zijn geen uitzondering. Die zullen in magere tijden het eerst afvloeien. Risico van het vak. Helaas. En dat is terug te zien in de koersen van uitzendorganisaties. Die gaan versterkt met hausses en baisses omhoog en naar beneden. Het zal duidelijk zijn dat de hausse van voor de zomer is omgeslagen in een baisse. Dat is nog niet te merken in de bedrijven, maar dat komt vanzelf. En dat biedt kansen. Een terugkeer naar gedempte normaliteit heeft het voordeel dat weer wat tijd beschikbaar komt voor de ontwikkeling van het personeel. En er kan eens gekeken worden naar de manier waarop wordt gewerkt. Wat meer structuur, een beetje meer beheer, wat meer afstemming her en der. Het zijn de kleine dingen die het doen.<o:p></o:p> </span> </p> <span style="font-size: 11pt; line-height: 115%; font-family: "Calibri","sans-serif";">Als ze maar met visie gebeuren, dan kan er alleen maar goeds van komen. Zet de verschillende disciplines als verkoop, engineering, inkoop en logistiek eens bij elkaar. Probeer die cultuurverschillen in een gezellige survivaltocht eens uit de wereld te helpen. Denk eens na over targets en beloningen en bewandel eens andere paden dan omzet of de bezettinggraad. Het is allemaal niet zo moeilijk, maar het vraagt wel inlevingsvermogen. En wie zou dat als regisseur en boven de partijen staand het best kunnen doen? Juist, de hoogste baas. Maar waar kan die het best mee overweg? Juist, de verkoper. En wie veroorzaakt de meeste schade als het gaat om het rendement van een opdracht? Juist, de verkoper. Er is eigenlijk een buitenstaander nodig die alle nukken van alle disciplines kent om uit dit wespennest te geraken. En daarvoor ligt nu hopelijk wat tijd in het verschiet. Want overmatige drukte en branden blussen in drukke tijden, betekent gewoon dat de zaak in de rustige tijden niet op orde is gebracht. En dat is vaak wel nodig. Want wat hoog is, komt een keer omlaag en wat laag is, gaat vanzelf weer een keer omhoog. Tenminste, dat hoop ik maar anders kan ik nooit met pensioen en dat wil ik niemand aandoen.</span> <p> </p> <img width="0" height="0" src="http://blogs.machinebouw.net/aggbug.ashx?id=d8fa9c4d-0d0b-4ba0-9f85-301efcf2c220" /> http://blogs.machinebouw.net/CommentView,guid,d8fa9c4d-0d0b-4ba0-9f85-301efcf2c220.aspx http://blogs.machinebouw.net/Trackback.aspx?guid=4a988eaf-b5cd-4840-a18b-8ec89ef56add http://blogs.machinebouw.net/pingback.aspx http://blogs.machinebouw.net/PermaLink,guid,4a988eaf-b5cd-4840-a18b-8ec89ef56add.aspx Rein van der Mast http://blogs.machinebouw.net/CommentView,guid,4a988eaf-b5cd-4840-a18b-8ec89ef56add.aspx http://blogs.machinebouw.net/SyndicationService.asmx/GetEntryCommentsRss?guid=4a988eaf-b5cd-4840-a18b-8ec89ef56add 1 Wat hebben de rapid technologies mijn bedrijf te bieden, wordt mij wel eens gevraagd. Het antwoord verschilt per bedrijf. De rapid technologies betreffen in ieder geval meer dan het maken van prototypes. Laten we even stilstaan bij deze prototypes. Dankzij 3D printing, één van de uitvoeringsvormen van rapid prototyping, kunnen we aanvankelijk concepten, en later ontwerpen eenvoudig en goedkoop in materie omzetten, ‘materialiseren’. Dit heeft als belangrijkste voordeel, dat we ze kunnen vasthouden, voelen, neerzetten en aan anderen kunnen tonen. Als bijvoorbeeld opdrachtgevers verbetermogelijkheden zien, kunnen we direct veranderingen aanbrengen en hoeft er niets te worden veranderd als het eigenlijk al te laat is. Rapid prototyping drukt dus de kosten van productontwikkeling, beperkt de risico’s en draagt er aan bij, dat de ontwikkeling niet onverwacht veel tijd in beslag neemt en dus tot vertraging leidt.
En er is meer, want ook gereedschappen en zelfs eindproducten kunnen we ‘rapid’ verkrijgen. Met één druk op de knop ontstaat het gereedschap of eindproduct, met respectievelijk rapid tooling en rapid manufacturing (of ‘rapid fabrication’). Met rapid technologies is het bijvoorbeeld mogelijk snel complexe gietvormen te maken. Met rapid manufacturing is het mogelijk eindproducten voor consumenten te realiseren. Omdat we bij rapid manufacturing niet aan dure gereedschappen met een vaste vorm vastzitten, kan ieder product een andere vorm krijgen. Met rapid manufacturing zijn niches te bedienen en ook steeds beter grotere markten, zoals die voor hoortoestellen (Siemens).
Ook de machinebouw kan van de rapid technologies profiteren, bijvoorbeeld om snel schaalmodellen van machines te maken, voor evaluatie of instructie. En het is net zo makkelijk om op dezelfde manier kunststof of stalen onderdelen van het (eind)product verkrijgen. Misschien is ‘rapid’ niet altijd de beste keuze, want in veel gevallen is bijvoorbeeld spuitgieten superieur. Toch bieden de rapid technologies steeds meer mogelijkheden, mede dankzij nieuwe hardware, software en materialen.
De machinebouw zou veel vaker rapid technologies moeten toepassen. Onderdelen laten zich daarmee makkelijk en snel produceren, vooral de complexe. Bovendien laten verschillende onderdelen zich gemakkelijk verenigen in één, want de rapid technologies kennen veel minder beperkingen met betrekking tot de complexiteit van de vormen.

Machinebouw http://blogs.machinebouw.net/PermaLink,guid,4a988eaf-b5cd-4840-a18b-8ec89ef56add.aspx http://blogs.machinebouw.net/2008/10/05/Machinebouw.aspx Sun, 05 Oct 2008 22:02:50 GMT <font><font size="2" face="Arial">Wat hebben de rapid technologies mijn bedrijf te bieden, wordt mij wel eens gevraagd. Het antwoord verschilt per bedrijf. De rapid technologies betreffen in ieder geval meer dan het maken van prototypes. Laten we even stilstaan bij deze prototypes. Dankzij 3D printing, één van de uitvoeringsvormen van rapid prototyping, kunnen we aanvankelijk concepten, en later ontwerpen eenvoudig en goedkoop in materie omzetten, ‘materialiseren’. Dit heeft als belangrijkste voordeel, dat we ze kunnen vasthouden, voelen, neerzetten en aan anderen kunnen tonen. Als bijvoorbeeld opdrachtgevers verbetermogelijkheden zien, kunnen we direct veranderingen aanbrengen en hoeft er niets te worden veranderd als het eigenlijk al te laat is. Rapid prototyping drukt dus de kosten van productontwikkeling, beperkt de risico’s en draagt er aan bij, dat de ontwikkeling niet onverwacht veel tijd in beslag neemt en dus tot vertraging leidt.<br> En er is meer, want ook gereedschappen en zelfs eindproducten kunnen we ‘rapid’ verkrijgen. Met één druk op de knop ontstaat het gereedschap of eindproduct, met respectievelijk rapid tooling en rapid manufacturing (of ‘rapid fabrication’). Met rapid technologies is het bijvoorbeeld mogelijk snel complexe gietvormen te maken. Met rapid manufacturing is het mogelijk eindproducten voor consumenten te realiseren. Omdat we bij rapid manufacturing niet aan dure gereedschappen met een vaste vorm vastzitten, kan ieder product een andere vorm krijgen. Met rapid manufacturing zijn niches te bedienen en ook steeds beter grotere markten, zoals die voor hoortoestellen (Siemens).<br> Ook de machinebouw kan van de rapid technologies profiteren, bijvoorbeeld om snel schaalmodellen van machines te maken, voor evaluatie of instructie. En het is net zo makkelijk om op dezelfde manier kunststof of stalen onderdelen van het (eind)product verkrijgen. Misschien is ‘rapid’ niet altijd de beste keuze, want in veel gevallen is bijvoorbeeld spuitgieten superieur. Toch bieden de rapid technologies steeds meer mogelijkheden, mede dankzij nieuwe hardware, software en materialen.<br> De machinebouw zou veel vaker rapid technologies moeten toepassen. Onderdelen laten zich daarmee makkelijk en snel produceren, vooral de complexe. Bovendien laten verschillende onderdelen zich gemakkelijk verenigen in één, want de rapid technologies kennen veel minder beperkingen met betrekking tot de complexiteit van de vormen.</font></font> <p> </p> <img width="0" height="0" src="http://blogs.machinebouw.net/aggbug.ashx?id=4a988eaf-b5cd-4840-a18b-8ec89ef56add" /> http://blogs.machinebouw.net/CommentView,guid,4a988eaf-b5cd-4840-a18b-8ec89ef56add.aspx
http://blogs.machinebouw.net/Trackback.aspx?guid=8ece7fa0-3c05-4bff-87b3-ab5114b5ef3b http://blogs.machinebouw.net/pingback.aspx http://blogs.machinebouw.net/PermaLink,guid,8ece7fa0-3c05-4bff-87b3-ab5114b5ef3b.aspx Bertus Zuijdgeest http://blogs.machinebouw.net/CommentView,guid,8ece7fa0-3c05-4bff-87b3-ab5114b5ef3b.aspx http://blogs.machinebouw.net/SyndicationService.asmx/GetEntryCommentsRss?guid=8ece7fa0-3c05-4bff-87b3-ab5114b5ef3b Hout http://blogs.machinebouw.net/PermaLink,guid,8ece7fa0-3c05-4bff-87b3-ab5114b5ef3b.aspx http://blogs.machinebouw.net/2008/09/09/Hout.aspx Tue, 09 Sep 2008 22:15:26 GMT <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <meta name="ProgId" content="Word.Document"> <meta name="Generator" content="Microsoft Word 12"> <meta name="Originator" content="Microsoft Word 12"> <link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CLIAM%7E1.ARR%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml"> <link rel="themeData" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CLIAM%7E1.ARR%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_themedata.thmx"> <link rel="colorSchemeMapping" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CLIAM%7E1.ARR%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_colorschememapping.xml"> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>NL</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-language:EN-US;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style> <!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standaardtabel; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"> <font size="2" face="Verdana"><span style="">Op de dag dat deze column is geschreven werd bekend dat het PTC-management besloten heeft enkele banken opdracht te geven op zoek te gaan naar kopers voor het bedrijf. Met andere woorden: men zet zichzelf in de etalage. Uitgangspunt voor de onderhandelingen: 2 miljard dollar. Ik heb het niet, ik zal het nooit hebben, en als ik het had zou ik PTC niet kopen. Waarom niet? Omdat ik er andere leuke dingen mee zou doen. Daarbij komt dat PTC’s management kennelijk zo weinig vertrouwen in de eigen positie heeft dat het enorme afkoopsommen bedongen heeft voor het geval het bedrijf wordt verkocht. En dat ze het nu zelf in de etalage zetten, is reden genoeg om de vingers niet te branden. Alleen al de hoogste baas van PTC verlangt ruim de helft van de winst over de eerste zes maanden van het lopende boekjaar. Eerst was al 14,8 miljoen dollar toegezegd en daar is eind juni nog eens 7 ton aan toegevoegd (bericht <i>Boston Business Journal</i>, 27 juni 2008). Dat zal de arme man echt nodig hebben. Nu is die winst niet om over naar huis te schrijven, zoals die in hetzelfde bericht werd vermeld. Verificatie van de jaarrekeningen laat het ook zien: 28 miljoen dollar op bijna een half miljard omzet over de eerste helft van het boekjaar (eindigde op 31 maart). Hoewel ik die 28 miljoen dollar graag op mijn bankrekening had staan, is het geen goed resultaat. Het had ten minste het dubbele moeten zijn. Met een dergelijk rendement kan niemand tevreden zijn. Maar het is tenminste in zwart geschreven. Een paar jaar terug was dat nog anders. 2007 was een schijnbaar goed jaar met circa 144 miljoen winst. Opgemerkt moet worden dat een derde hiervan een belastingteruggave is (bijna 44 miljoen dollar). Het echte resultaat was even hoog als in 2003. Alleen werd dat rood geschreven. Ter informatie: alle heren samen verlangen ruwweg 20 miljoen dollar. Het esthetisch meest verantwoorde bedrag heeft Jim Heppelman achter zijn naam staan: 1.277.628 dollar. Je vraagt je toch werkelijk af waar hij het vandaan haalt. Er wordt nu hard gespeculeerd wie de kopers zullen zijn. Voor klanten is het natuurlijk interessant te weten wat die kopers gaan doen met alle elf acquisities die PTC sinds 2004 heeft gedaan, waaronder eind vorig jaar nog CoCreate. We zullen het zien. Ik verwacht niet dat het hard gaat. De heren op de hoogste verdiepingen hoeven voorlopig dus nog niet op een houtje te bijten.<o:p></o:p> </span></font> </p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"> <font size="2" face="Verdana"><span style="">Overigens kan de opkomst van het mainframe een reden voor deze PTC-actie zijn. Werkstation- en pc-adepten zullen moeite hebben hieraan mee te werken. De pc zoals we die nu kennen, is op zijn retour. We hebben geen dure complexe apparaten meer nodig die veel onderhoud vragen en beschermd moeten worden tegen hun molesterende gebruikers. Software hoeft niet meer decentraal te worden geïnstalleerd en gebruikers kunnen feitelijk volstaan met een scherm, een toetsenbord met muis en een netwerkaansluiting. Precies zoals het in de mainframetijd was. Je kunt veel van dataveelvraat Google zeggen, maar je kunt bij hen keurig algemeen bureauwerk uitvoeren. De eigen pc hoeft daarvoor bijna niets te kunnen. En algemeen bureauwerk doet tenslotte 90 procent van de werkende bevolking. We gaan niet terug naar de toekomst, maar vooruit naar de geschiedenis. Hadden IBM & co. Indertijd goed opgelet en tijdig wat aan de uiterlijke en financiële attractiviteit gedaan, dan was het misschien nooit zover gekomen. En had iedereen zich niet jarenlang met Windows of Mac OS lopen kwellen. In de servicegeoriënteerde wereld zal het niet zo heel lang meer duren of bedrijven kunnen softwarecapaciteit gewoon over het net huren. Alles wat als reden wordt aangevoerd dat niet te doen, is uiteindelijk eigenbelang. Het vereist een mentale verandering en daar stokt het. Vergeet nooit: het nieuwste schroot veroudert snel. Geduldig is alleen papier. En in de IT-wereld stijgt bij elke vooruitgang het verbruik. Dat houtje van de PTC-managers moesten ze maar vergeten. Er kan beter papier van worden gemaakt.<o:p></o:p> </span></font> </p> <p> </p> <img width="0" height="0" src="http://blogs.machinebouw.net/aggbug.ashx?id=8ece7fa0-3c05-4bff-87b3-ab5114b5ef3b" /> http://blogs.machinebouw.net/CommentView,guid,8ece7fa0-3c05-4bff-87b3-ab5114b5ef3b.aspx http://blogs.machinebouw.net/Trackback.aspx?guid=0d673824-7891-4b38-ae78-2d12fcda6086 http://blogs.machinebouw.net/pingback.aspx http://blogs.machinebouw.net/PermaLink,guid,0d673824-7891-4b38-ae78-2d12fcda6086.aspx Rein van der Mast http://blogs.machinebouw.net/CommentView,guid,0d673824-7891-4b38-ae78-2d12fcda6086.aspx http://blogs.machinebouw.net/SyndicationService.asmx/GetEntryCommentsRss?guid=0d673824-7891-4b38-ae78-2d12fcda6086 In de begintijd van de rapid technologies, ruim twintig jaar geleden, moest alles anders. ‘Verzet tegen de gevestigde orde!’ Verspanen, dus subtractief in plaats van additief, was ‘old school’. Rapid technologies was ‘the way to go’. Inmiddels is rapid technologies vooral op het gebied van rapid manufacturing iets minder veelbelovend gebleken als de hemelbestormers van toen wel deden geloven. Dit neemt niet weg, dat in de tussentijd veel vooruitgang is geboekt en rapid technologies voor velen zeer waardevol is gebleken. Echter, de aandacht richt zich steeds meer op hybride oplossingen, waarbij delen subtractief tot stand komen en andere delen ‘rapid’. Verder vinden sommigen dat ook subtractieve oplossingen ‘rapid’ kunnen zijn, zoals Lex Lennings, die software levert voor het aansturen van kleine freesmachines, waaronder bij de NASA. Ook besteedt het Engelse TCT Magazine, voorheen Rapid News, tegenwoordig aandacht aan bijvoorbeeld hogesnelheidverspanen. De definitie van rapid technologies varieert dus. Misschien is dit niet erg, gelet op het groeiende besef dat bijvoorbeeld consumentenproducten met maatwerk voor de massa het voordeligst met hybride oplossing worden gerealiseerd, dus deels subtractief en deel additief. De discussie over wat rapid technologies is, is nog niet gesloten.

Is verspanen ‘rapid’? http://blogs.machinebouw.net/PermaLink,guid,0d673824-7891-4b38-ae78-2d12fcda6086.aspx http://blogs.machinebouw.net/2008/09/07/IsVerspanenRapid.aspx Sun, 07 Sep 2008 22:01:17 GMT <font><font size="2" face="Arial">In de begintijd van de rapid technologies, ruim twintig jaar geleden, moest alles anders. ‘Verzet tegen de gevestigde orde!’ Verspanen, dus subtractief in plaats van additief, was ‘old school’. Rapid technologies was ‘the way to go’. Inmiddels is rapid technologies vooral op het gebied van rapid manufacturing iets minder veelbelovend gebleken als de hemelbestormers van toen wel deden geloven. Dit neemt niet weg, dat in de tussentijd veel vooruitgang is geboekt en rapid technologies voor velen zeer waardevol is gebleken. Echter, de aandacht richt zich steeds meer op hybride oplossingen, waarbij delen subtractief tot stand komen en andere delen ‘rapid’. Verder vinden sommigen dat ook subtractieve oplossingen ‘rapid’ kunnen zijn, zoals Lex Lennings, die software levert voor het aansturen van kleine freesmachines, waaronder bij de NASA. Ook besteedt het Engelse TCT Magazine, voorheen Rapid News, tegenwoordig aandacht aan bijvoorbeeld hogesnelheidverspanen. De definitie van rapid technologies varieert dus. Misschien is dit niet erg, gelet op het groeiende besef dat bijvoorbeeld consumentenproducten met maatwerk voor de massa het voordeligst met hybride oplossing worden gerealiseerd, dus deels subtractief en deel additief. De discussie over wat rapid technologies is, is nog niet gesloten.</font></font> <p> </p> <img width="0" height="0" src="http://blogs.machinebouw.net/aggbug.ashx?id=0d673824-7891-4b38-ae78-2d12fcda6086" /> http://blogs.machinebouw.net/CommentView,guid,0d673824-7891-4b38-ae78-2d12fcda6086.aspx
http://blogs.machinebouw.net/Trackback.aspx?guid=77ea69fa-cc69-4057-ba80-facbb9e9710f http://blogs.machinebouw.net/pingback.aspx http://blogs.machinebouw.net/PermaLink,guid,77ea69fa-cc69-4057-ba80-facbb9e9710f.aspx Rein van der Mast http://blogs.machinebouw.net/CommentView,guid,77ea69fa-cc69-4057-ba80-facbb9e9710f.aspx http://blogs.machinebouw.net/SyndicationService.asmx/GetEntryCommentsRss?guid=77ea69fa-cc69-4057-ba80-facbb9e9710f 1 De Eurosatory bij Parijs is een beurs barstensvol ‘big boys toys’. Het ‘speelgoed’ omvat een keur aan hoogtechnologische systemen die het hart van menig techneut sneller laat kloppen. Het leidt echter geen twijfel dat wat jaarlijks aan de noordzijde van de Franse lichtstad is opgesteld, op anderen een verschrikkelijke uitwerking heeft.
Bij de poort van het beursterrein viel het me op, dat de beveiliging lang niet zo omvangrijk was als bij een soortgelijke, aanmerkelijk kleinere beurs in Rijswijk. In ons land houden tientallen agenten een handjevol demonstranten op afstand. In Nederland zie je spandoeken met leuzen zoals: ‘Stop de wapenwedloop’. In Frankrijk niet. Integendeel. De hoeveelheid pistolen, geweren, granaten, raketten, vrachtwagens, tanks, helikopters en nog veel meer was op de ‘place d’exhibition’ niet om overheen te kijken.
Terwijl onze staatssecretaris Jack de Vries en diens gevolg zich bij Rheinmetall lieten informeren, drong zich de gelijkenis tussen wapensystemen en CNC-bewerkingscentra bij me op. Historisch gezien liggen zulke zaken overigens hoe dan ook niet ver uiteen. FN en CZ zijn heden ten dage bekende namen van handvuurwapens. Ooit waren ze ook bekend als namen van veel geprezen motorfietsen. Metaalbewerking is metaalbewerking, dacht men in die tijd wellicht.
Ook nu nog zie ik overeenkomsten tussen, concreet, de Donar van General Dynamincs en een doorsnee bewerkingscentrum. De Donar is een wapensysteem voor de artillerie, op dit moment nog een prototype. Op een onderstel op rupsbanden, met voorop een kleine cabine, bevindt zich een koepel waaruit een enorme buis steekt. In de koepel zitten geen mensen, in ieder geval niet zolang het systeem in gebruik is. In de cabine bevindt zich de tweekoppige bemanning: iemand die stuurt en iemand die de communicatie verzorgt, richt en schiet. Wat een verschil met de vijfkoppige bemanning van de houwitsers die we momenteel in Afghanistan inzetten, de PzH 2000.
Het (her)laden van de Donar gebeurt volautomatisch en snel, ongeacht de positie van de koepel en de loop. De wijze waarop het systeem is geconstrueerd, vertoont opmerkelijk veel overeenkomsten met gereedschapwisselaars in (grote) CNC-bewerkingscentra. Uiteraard is de proportionering anders, want een granaat is aanmerkelijk zwaarder dan een beitel in een houder. Verder komt er bij de artillerie iets met hoge snelheid uit en dat is dan in orde, terwijl zoiets bij een bewerkingscentrum op onjuiste werking duidt. Ik mag u helaas geen foto tonen. Nog een overeenkomst: de schutter ziet het laadsysteem als een 2D ‘virtual reality’-afbeelding voor zich. Als er wat mis is, licht het betreffende onderdeel op. Het lijkt wel CAM.
Net een bewerkingscentrum http://blogs.machinebouw.net/PermaLink,guid,77ea69fa-cc69-4057-ba80-facbb9e9710f.aspx http://blogs.machinebouw.net/2008/08/04/NetEenBewerkingscentrum.aspx Mon, 04 Aug 2008 11:17:15 GMT <font size="2" face="Arial">De Eurosatory bij Parijs is een beurs barstensvol ‘big boys toys’. Het ‘speelgoed’ omvat een keur aan hoogtechnologische systemen die het hart van menig techneut sneller laat kloppen. Het leidt echter geen twijfel dat wat jaarlijks aan de noordzijde van de Franse lichtstad is opgesteld, op anderen een verschrikkelijke uitwerking heeft.<br> Bij de poort van het beursterrein viel het me op, dat de beveiliging lang niet zo omvangrijk was als bij een soortgelijke, aanmerkelijk kleinere beurs in Rijswijk. In ons land houden tientallen agenten een handjevol demonstranten op afstand. In Nederland zie je spandoeken met leuzen zoals: ‘Stop de wapenwedloop’. In Frankrijk niet. Integendeel. De hoeveelheid pistolen, geweren, granaten, raketten, vrachtwagens, tanks, helikopters en nog veel meer was op de ‘place d’exhibition’ niet om overheen te kijken.<br> Terwijl onze staatssecretaris Jack de Vries en diens gevolg zich bij Rheinmetall lieten informeren, drong zich de gelijkenis tussen wapensystemen en CNC-bewerkingscentra bij me op. Historisch gezien liggen zulke zaken overigens hoe dan ook niet ver uiteen. FN en CZ zijn heden ten dage bekende namen van handvuurwapens. Ooit waren ze ook bekend als namen van veel geprezen motorfietsen. Metaalbewerking is metaalbewerking, dacht men in die tijd wellicht.<br> Ook nu nog zie ik overeenkomsten tussen, concreet, de Donar van General Dynamincs en een doorsnee bewerkingscentrum. De Donar is een wapensysteem voor de artillerie, op dit moment nog een prototype. Op een onderstel op rupsbanden, met voorop een kleine cabine, bevindt zich een koepel waaruit een enorme buis steekt. In de koepel zitten geen mensen, in ieder geval niet zolang het systeem in gebruik is. In de cabine bevindt zich de tweekoppige bemanning: iemand die stuurt en iemand die de communicatie verzorgt, richt en schiet. Wat een verschil met de vijfkoppige bemanning van de houwitsers die we momenteel in Afghanistan inzetten, de PzH 2000.<br> Het (her)laden van de Donar gebeurt volautomatisch en snel, ongeacht de positie van de koepel en de loop. De wijze waarop het systeem is geconstrueerd, vertoont opmerkelijk veel overeenkomsten met gereedschapwisselaars in (grote) CNC-bewerkingscentra. Uiteraard is de proportionering anders, want een granaat is aanmerkelijk zwaarder dan een beitel in een houder. Verder komt er bij de artillerie iets met hoge snelheid uit en dat is dan in orde, terwijl zoiets bij een bewerkingscentrum op onjuiste werking duidt. Ik mag u helaas geen foto tonen. Nog een overeenkomst: de schutter ziet het laadsysteem als een 2D ‘virtual reality’-afbeelding voor zich. Als er wat mis is, licht het betreffende onderdeel op. Het lijkt wel CAM.<br> </font><img width="0" height="0" src="http://blogs.machinebouw.net/aggbug.ashx?id=77ea69fa-cc69-4057-ba80-facbb9e9710f" /> http://blogs.machinebouw.net/CommentView,guid,77ea69fa-cc69-4057-ba80-facbb9e9710f.aspx
http://blogs.machinebouw.net/Trackback.aspx?guid=271c0c7b-c8b1-487d-a9d6-aff1ac9786ae http://blogs.machinebouw.net/pingback.aspx http://blogs.machinebouw.net/PermaLink,guid,271c0c7b-c8b1-487d-a9d6-aff1ac9786ae.aspx Bertus Zuijdgeest http://blogs.machinebouw.net/CommentView,guid,271c0c7b-c8b1-487d-a9d6-aff1ac9786ae.aspx http://blogs.machinebouw.net/SyndicationService.asmx/GetEntryCommentsRss?guid=271c0c7b-c8b1-487d-a9d6-aff1ac9786ae Column 2.0 http://blogs.machinebouw.net/PermaLink,guid,271c0c7b-c8b1-487d-a9d6-aff1ac9786ae.aspx http://blogs.machinebouw.net/2008/08/01/Column20.aspx Fri, 01 Aug 2008 11:14:18 GMT <p class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"> <span style="mso-ansi-language: NL"><font color=#000000><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />Iets de juiste naam meegeven is zeer belangrijk voor het succes van een product of dienst in de markt. Een autotype dezelfde naam geven als een pakje braadboter is geen goed idee. De misser is al heel oud en nu er minder braadboter reclame wordt gemaakt (‘je moet er wel even bij blijven’), is de pijn wat minder. De auto is echter nog steeds een zeldzaamheid op de Nederlandse wegen. De pijn zit wel diep. Meeliften met een trend in naamgeving is veelal een veilige gok. We hebben allemaal gezien dat in de softwarewereld jaartallen in plaats van versienummers werden ingevoerd. Deels komt men daar weer van terug, wanneer geen regelmaat gehouden kan worden terwijl dat wel belangrijk is voor de klanttevredenheid (‘waarvoor betalen we dat onderhoud terwijl we geen nieuwe versie krijgen?’). Het ziet er vreemd uit wanneer in 2008 de 2007-release uitkomt. Net ernaast is ook gemist. En het is net als Hilton en Spears zo vreselijk 2007. Nee, dan zijn versienummers voor velen toch beter en vooral veiliger. Ook als het helemaal geen product is maar een schimmig en moeilijk te definiëren fenomeen.<o:p></o:p> </font></span> </p> <p class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"> <span style="mso-ansi-language: NL"><font color=#000000>We kennen allemaal Web 2.0, het interactieve web, waar gebruikers actief zijn in plaats van passief webpaginaatjes aankijken. De verwachtingen zijn hoog. Er is met grote inzet een strijd gaande om de hoogste deelnamecijfers. Het gaat allemaal om de reclame. En natuurlijk om de data zelf. Want hoe die uiteindelijk worden gebruikt, schijnt vrijwel niemand zorgen te baren. Het aantal actieve gebruikers is slechts een fractie van het totaal aantal geregistreerde. Maar dat is kennelijk ook niet van belang. De oorspronkelijke bedenkers zitten ondertussen heerlijk met een groot glas met kleurige inhoud aan de ene of andere poolbar. Zij hebben het goed gedaan. Bij mij zijn er helaas dagen dat ik niet zulke goede ideeën heb.<o:p></o:p> </font></span> </p> <p class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"> <span style="mso-ansi-language: NL"><font color=#000000>De PLM-software-industrie is inmiddels op de lopende trein gesprongen en noemt alles nu PLM 2.0. Alles is nu webgebaseerd en ‘collaborative’. Alsof het dat nog niet was. Is het overigens opgevallen dat niemand collaborative naar het Nederlands vertaalt? Samenwerken is een vaak geziene vertaling, maar beter is natuurlijk collaboreren. Alleen heeft dat nog steeds zo’n vieze bijsmaak. Wie collaboreert er nu graag? Het is het probleem van het pakje boter. Zo lang iets maar in een andere taal wordt uitgedrukt, dan is het allemaal opeens wél goed. Er bekruipt mij dan zo’n onbestemd menukaartgevoel. Een gerecht met een Nederlandse naam zouden we niet kiezen, maar zodra het er op z’n Frans of Italiaans staat, ziet het er opeens veel smakelijker uit. Net zoals iemand die een Nederlandse smartlap verafschuwt wel graag naar een Engelse, Franse of Portugese tearjerker luistert.<o:p></o:p> </font></span> </p> <p class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"> <span style="mso-ansi-language: NL"><font color=#000000>De mens houdt zichzelf graag voor de gek. Daar zijn nu ook de dure jongens uit de corporate consultancy achtergekomen. Zo hebben zij onlangs in een groot en gerespecteerd dagblad ‘Enterprise 2.0’ uitgeroepen. Een hele halve pagina werd aan het gezwets gewijd, het leek wel een advertorial. Snelle pakken die rond drie tot vier mille per dag toucheren zijn er nu achter gekomen dat bedrijven die veel uitbesteden dat beter kunnen doen door nauwe samenwerking. Natuurlijk webgebaseerd. Collaboreren is toegestaan.<o:p></o:p> </font></span> </p> <p class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"> <span style="mso-ansi-language: NL"><font color=#000000>Onwillekeurig moest ik bij het lezen denken aan de boodschap die al zo’n tien jaar in de CAD/PDM-wereld wordt verbreid maar die slechts mondjesmaat in de juiste kringen ingang vindt. Misschien dat de snelle pakken wel in staat zijn de juiste krachten binnen ondernemingen te mobiliseren, zodat nu echt eens werk gemaakt kan worden van de wat in ‘onze’ markt al lang met standaardtechnologie mogelijk is. Dat gezegd hebbende, wens ik iedereen een goed begin van de tweede helft van het jachtseizoen versie 2008. Nu eerst op vakantie naar la Mer de l’Est.<o:p></o:p> </font></span> </p> <p class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"> <span style="mso-ansi-language: NL"> <o:p> <font color=#000000> </font> </o:p> </span> </p> <p class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"> <span style="mso-ansi-language: NL"><font color=#000000>Alles is nu webgebaseerd en ‘collaborative’<o:p></o:p> </font></span> </p> <p> </p> <img width="0" height="0" src="http://blogs.machinebouw.net/aggbug.ashx?id=271c0c7b-c8b1-487d-a9d6-aff1ac9786ae" /> http://blogs.machinebouw.net/CommentView,guid,271c0c7b-c8b1-487d-a9d6-aff1ac9786ae.aspx http://blogs.machinebouw.net/Trackback.aspx?guid=982b109e-a580-4d54-9dd8-deaa237965ec http://blogs.machinebouw.net/pingback.aspx http://blogs.machinebouw.net/PermaLink,guid,982b109e-a580-4d54-9dd8-deaa237965ec.aspx Liam van Koert http://blogs.machinebouw.net/CommentView,guid,982b109e-a580-4d54-9dd8-deaa237965ec.aspx http://blogs.machinebouw.net/SyndicationService.asmx/GetEntryCommentsRss?guid=982b109e-a580-4d54-9dd8-deaa237965ec

Het heeft alles weg van een zelfbedachte kreet, om een flauwe mechatronicawoordgrap uit te halen. Toch is het kleien met mechatronica een project dat het leven zoals we dat gewend zijn, drastisch zou kunnen veranderen. Stel je voor: een miljoen kleine bolletjes van nog geen millimetertje doorsnede. En met deze bolletjes knutselen we personen, stoelen of een toetsenborden. Hebben we geen van drieën nodig, dan morft het voorwerp zichzelf gewoon in iets dat op dat moment wél handig is. Het lijkt een beetje op een ‘out the box’ die we vorig jaar over de M-TRAN deden, maar de ambities van dit project liggen vele malen hoger. Zo moeten de pario, zoals de onderzoekers de 3D-replica noemen, nauwelijks van echt te onderscheiden zijn. Ze voorzien toepassingen als een open-hartoperatie door een specialist op duizenden kilometers afstand, stand-in brandweermannen, die indien noodzakelijk ook in een ladder kunnen veranderen, en een live 3D miniatuurweergave van Nederland-Duitsland op je koffietafel. De term die de onderzoekers, werkzaam bij Intel en de Carnegie Mellon-universiteit te Pittsburg, voor de techniek hebben bedacht, is ‘dynamic physical rendering’. De bolletjes, catomen (‘claytronic atom’) genoemd, moeten robuust en goedkoop te produceren zijn (een replica kan miljoenen catomen bevatten). Ze moeten kunnen bewegen met behulp van elektromagnetisme, maar vanaf een millimeter of twee zijn elektrostatische krachten ook te gebruiken. Er is inmiddels een manier ontwikkeld om de catomen te voeden door slechts enkele stuks in een samenstelling van stroom te voorzien. Maar misschien wel het lastigste onderdeel is het programmeren en de routing. De onderzoekers vragen zich hierbij af of het wel handig is om alle catomen een eigen ID te geven. Niet alleen is het aantal onderdelen in het netwerk erg groot, ook kan het aantal bewegingsassen bij een dichte bolstapeling oplopen tot zes stuks. Vooralsnog is het zover nog niet. De catomen zijn nog een centimeter of vier in diameter en niet bolvormig. Wel moeten binnen een jaar de eerste pakketten van een 100 stuks op de markt komen. Hiermee kan er door een veel grotere groep naar hartelust geëxperimenteerd worden. Dus weet u nog niet wat u voor uw verjaardag moet vragen? Met een mooi stukje mechatronische klei heeft u elk voorwerp dat u ooit al had willen hebben of in de toekomst misschien nog wil hebben!

Claytronics http://blogs.machinebouw.net/PermaLink,guid,982b109e-a580-4d54-9dd8-deaa237965ec.aspx http://blogs.machinebouw.net/2008/07/31/Claytronics.aspx Thu, 31 Jul 2008 10:45:53 GMT <p class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"> <font color=#000000>Het heeft alles weg van een zelfbedachte kreet, om een flauwe mechatronicawoordgrap uit te halen. Toch is het kleien met mechatronica een project dat het leven zoals we dat gewend zijn, drastisch zou kunnen veranderen. Stel je voor: een miljoen kleine bolletjes van nog geen millimetertje doorsnede. En met deze bolletjes knutselen we personen, stoelen of een toetsenborden. Hebben we geen van drieën nodig, dan morft het voorwerp zichzelf gewoon in iets dat op dat moment wél handig is. Het lijkt een beetje op een ‘out the box’ die we vorig jaar over de M-TRAN deden, maar de ambities van dit project liggen vele malen hoger. Zo moeten de pario, zoals de onderzoekers de 3D-replica noemen, nauwelijks van echt te onderscheiden zijn. Ze voorzien toepassingen als een open-hartoperatie door een specialist op duizenden kilometers afstand, stand-in brandweermannen, die indien noodzakelijk ook in een ladder kunnen veranderen, en een live 3D miniatuurweergave van Nederland-Duitsland op je koffietafel. De term die de onderzoekers, werkzaam bij Intel en de Carnegie Mellon-universiteit te Pittsburg, voor de techniek hebben bedacht, is ‘dynamic physical rendering’. De bolletjes, catomen (‘claytronic atom’) genoemd, moeten robuust en goedkoop te produceren zijn (een replica kan miljoenen catomen bevatten). Ze moeten kunnen bewegen met behulp van elektromagnetisme, maar vanaf een millimeter of twee zijn elektrostatische krachten ook te gebruiken. Er is inmiddels een manier ontwikkeld om de catomen te voeden door slechts enkele stuks in een samenstelling van stroom te voorzien. Maar misschien wel het lastigste onderdeel is het programmeren en de routing. De onderzoekers vragen zich hierbij af of het wel handig is om alle catomen een eigen ID te geven. Niet alleen is het aantal onderdelen in het netwerk erg groot, ook kan het aantal bewegingsassen bij een dichte bolstapeling oplopen tot zes stuks. Vooralsnog is het zover nog niet. De catomen zijn nog een centimeter of vier in diameter en niet bolvormig. Wel moeten binnen een jaar de eerste pakketten van een 100 stuks op de markt komen. Hiermee kan er door een veel grotere groep naar hartelust geëxperimenteerd worden. Dus weet u nog niet wat u voor uw verjaardag moet vragen? Met een mooi stukje mechatronische klei heeft u elk voorwerp dat u ooit al had willen hebben of in de toekomst misschien nog wil hebben! </font> </p> <img width="0" height="0" src="http://blogs.machinebouw.net/aggbug.ashx?id=982b109e-a580-4d54-9dd8-deaa237965ec" /> http://blogs.machinebouw.net/CommentView,guid,982b109e-a580-4d54-9dd8-deaa237965ec.aspx
http://blogs.machinebouw.net/Trackback.aspx?guid=dd81bff8-7609-44a9-b398-ec9f10c3410a http://blogs.machinebouw.net/pingback.aspx http://blogs.machinebouw.net/PermaLink,guid,dd81bff8-7609-44a9-b398-ec9f10c3410a.aspx Liam van Koert http://blogs.machinebouw.net/CommentView,guid,dd81bff8-7609-44a9-b398-ec9f10c3410a.aspx http://blogs.machinebouw.net/SyndicationService.asmx/GetEntryCommentsRss?guid=dd81bff8-7609-44a9-b398-ec9f10c3410a Kleiner en groter

De grootste sprongen binnen de elektronica worden al jaren gemaakt door miniaturisering. De wet van Moore, die stelt dat het aantal schakelingen op een chip elke 18 maanden verdubbelt, is hiervan een bekend voorbeeld. Als gevolg hiervan worden ook de schakelingen compacter die we met de alsmaar kleiner wordende bouwstenen kunnen maken. Het stelt ons in staat om met kleinere machines meer productie uit hetzelfde aantal vierkante meters te halen, terwijl we door overdimensionering de kwaliteit en betrouwbaarheid van onze machines kunnen verhogen. En zonder hieraan concessies te hoeven doen, worden de componenten steeds intelligenter. Helaas is het einde van deze beroemde wet in zicht. Men loopt tegen fysische barrières aan, die vragen om een nieuwe aanpak. Luidt dit vooruitzicht het einde van een tijdperk in? Jazeker. Maar ook het begin van een nieuw tijdperk. Inzichten in (nieuwe) materialen spelen hierbij een belangrijke rol. Zo is er door materiaalkennis de laatste jaren een ware opmars van de LED, wordt steeds meer elektriciteit opgewekt met fotovoltaïsche materialen en wordt in Dresden momenteel een fabriek gebouwd die op grote schaal halfgeleiders uit plastic gaat produceren. Betaalbare, buigbare of oprolbare elektronica zal dan ook niet lang meer op zich laten wachten. Maar echt interessant wordt het, wanneer de elektronica oprekbaar wordt. Wetenschappers die zich hier momenteel mee bezighouden, denken aan diverse medische toepassingen, als het maken van een oog of een elektronische armprothese waar gevoel in zit. Maar ook de bekleding van een vliegtuigvleugel ter detectering van kleine scheurtjes wordt genoemd.

Of we willen of niet, een flexibel tijdperk breekt aan. Voor de machinebouwer zal dit nieuwe kansen bieden. De nieuwe elektronica zal met machines moeten worden gemaakt. Daarnaast zullen de nieuwe flexibele producten oplossingen bieden voor oude ontwerpproblemen. Wil de machinebouwer hiervan profiteren? Het enige wat hij hiervoor nodig heeft is een flexibele (tijd)geest.


Het flexibele tijdperk http://blogs.machinebouw.net/PermaLink,guid,dd81bff8-7609-44a9-b398-ec9f10c3410a.aspx http://blogs.machinebouw.net/2008/07/28/HetFlexibeleTijdperk.aspx Mon, 28 Jul 2008 11:32:24 GMT <meta http-equiv="CONTENT-TYPE" content="text/html; charset=utf-8"><title>Kleiner en groter</title> <meta name="GENERATOR" content="OpenOffice.org 2.2 (Linux)"> <meta name="AUTHOR" content="liam"> <meta name="CREATED" content="20080624;9210000"> <meta name="CHANGEDBY" content="selma"> <meta name="CHANGED" content="20080624;9230000"> <style type="text/css"> <!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --> </style> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"> De grootste sprongen binnen de elektronica worden al jaren gemaakt door miniaturisering. De wet van Moore, die stelt dat het aantal schakelingen op een chip elke 18 maanden verdubbelt, is hiervan een bekend voorbeeld. Als gevolg hiervan worden ook de schakelingen compacter die we met de alsmaar kleiner wordende bouwstenen kunnen maken. Het stelt ons in staat om met kleinere machines meer productie uit hetzelfde aantal vierkante meters te halen, terwijl we door overdimensionering de kwaliteit en betrouwbaarheid van onze machines kunnen verhogen. En zonder hieraan concessies te hoeven doen, worden de componenten steeds intelligenter. Helaas is het einde van deze beroemde wet in zicht. Men loopt tegen fysische barrières aan, die vragen om een nieuwe aanpak. Luidt dit vooruitzicht het einde van een tijdperk in? Jazeker. Maar ook het begin van een nieuw tijdperk. Inzichten in (nieuwe) materialen spelen hierbij een belangrijke rol. Zo is er door materiaalkennis de laatste jaren een ware opmars van de LED, wordt steeds meer elektriciteit opgewekt met fotovoltaïsche materialen en wordt in Dresden momenteel een fabriek gebouwd die op grote schaal halfgeleiders uit plastic gaat produceren. Betaalbare, buigbare of oprolbare elektronica zal dan ook niet lang meer op zich laten wachten. Maar echt interessant wordt het, wanneer de elektronica oprekbaar wordt. Wetenschappers die zich hier momenteel mee bezighouden, denken aan diverse medische toepassingen, als het maken van een oog of een elektronische armprothese waar gevoel in zit. Maar ook de bekleding van een vliegtuigvleugel ter detectering van kleine scheurtjes wordt genoemd. </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"> Of we willen of niet, een flexibel tijdperk breekt aan. Voor de machinebouwer zal dit nieuwe kansen bieden. De nieuwe elektronica zal met machines moeten worden gemaakt. Daarnaast zullen de nieuwe flexibele producten oplossingen bieden voor oude ontwerpproblemen. Wil de machinebouwer hiervan profiteren? Het enige wat hij hiervoor nodig heeft is een flexibele (tijd)geest. </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"> <br> </p> <p> </p> <img width="0" height="0" src="http://blogs.machinebouw.net/aggbug.ashx?id=dd81bff8-7609-44a9-b398-ec9f10c3410a" /> http://blogs.machinebouw.net/CommentView,guid,dd81bff8-7609-44a9-b398-ec9f10c3410a.aspx
http://blogs.machinebouw.net/Trackback.aspx?guid=a98c274d-e0a6-4838-85e5-d99b9dcf771a http://blogs.machinebouw.net/pingback.aspx http://blogs.machinebouw.net/PermaLink,guid,a98c274d-e0a6-4838-85e5-d99b9dcf771a.aspx Rein van der Mast http://blogs.machinebouw.net/CommentView,guid,a98c274d-e0a6-4838-85e5-d99b9dcf771a.aspx http://blogs.machinebouw.net/SyndicationService.asmx/GetEntryCommentsRss?guid=a98c274d-e0a6-4838-85e5-d99b9dcf771a Elco Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland, hekelde onlang

Elco Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland, hekelde medio april het overheidsbeleid inzake het wegverkeer. Onze wegen slibben dicht waardoor velen onder ons onnodig veel tijd in hun auto doorbrengen. Daarbij doen we weinig meer dan dure brandstof omzetten in schadelijk gas en, hopelijk nog enigszins nuttig, bellen. Het Nederlandse wegennet schaadt onze economie en ons milieu. Daarom pleit ik met Brinkman voor schonere motoren. Of meer asfalt wenselijk is, zoals Brinkman beweert, betwijfel ik. Ongetwijfeld zijn er plaatsen waar meer asfalt filevorming tegen kan gaan, ook zonder dat dit het fileleed slechts verplaatst. Verder kunnen we ons afvragen waarom bijvoorbeeld sommige bruggen tijdens de spits voor een enkel zeiljacht open gaan.

Wat ik in dergelijke discussies echter te vaak vind ontbreken, is de vraag wat zoveel mensen anno 2008 op onze wegen doen. Als mensen ergens naar toe moeten om daar fysieke arbeid te verrichten, is de noodzaak zonder meer duidelijk. Je hebt niet in iedere stad een hoogoven, en Vinex-locaties vind je ook niet overal, gelukkig. Er zijn echter tal van beroepen die met digitale middelen ook decentraal kunnen worden uitgeoefend. Niet alleen kunnen bedrijfsnetwerken met ‘virtual private networks’ worden uitgebreid voor de notebooks van zich op grote afstand bevindende medewerkers, ook kan met beeld en geluid afdoende worden gecommuniceerd. Terwijl ik dit zeg, realiseer ik me dat niet iedere werknemer zit te springen om zijn werkgever met een webcam in zijn huis toe te laten. Bovendien verlangt thuiswerken een werkruimte, zelfdiscipline en is het gezin van invloed op de kwaliteit van de thuisproductie.

Is er geen tussenoplossing denkbaar, één waarbij de medewerker zich niet thuis bevindt en niet met grote regelmaat files moet trotseren? Deskundigen voorzien dat de ‘rapid technologies’ ertoe zullen leiden dat producten op allerlei plaatsen virtueel tot stand komen en steeds vaker in de fysieke nabijheid van de gebruiker in materie worden omgezet. Dit is mogelijk dankzij de afwezigheid van (productgebonden) gereedschappen bij bijvoorbeeld ‘selective laser sintering’.

Met deze verwachting in gedachten, vraag ik me af waarom we geen verzamelgebouwen hebben waar werknemers van allerlei organisaties op geringe afstand van hun woonhuis werken, waarbij ze voortduren beeldcontact hebben met de omgeving van hun werkgever. Dergelijke werkplekken vormen uitbreidingen van het kantoor en zijn nauwelijks plaatsgebonden. Voilà, de werknemer kan ongestoord zijn werk doen, de leidinggevende kan hem ieder moment zien.

Uiteraard kost een dergelijk gebouw geld, maar ik kan me niet voorstellen dat de kosten hoger zijn dan de totale kosten van ons fileleed, inclusief de kosten die verbonden zijn aan het milieu, het verlies van productiviteit en vrije tijd. Juist omdat de problematiek zoveel facetten kent, zou de overheid de komst van dergelijke gebouwen moeten stimuleren. Het lijkt me iets voor onze filebestrijdster Rita Verdonk, waarbij ik van harte hoop dat ook andere partijen zich voor een oplossing hard willen maken, want Sinterklaas verdwijnt ook zonder haar niet.

File! http://blogs.machinebouw.net/PermaLink,guid,a98c274d-e0a6-4838-85e5-d99b9dcf771a.aspx http://blogs.machinebouw.net/2008/07/01/File.aspx Tue, 01 Jul 2008 12:48:01 GMT <meta http-equiv="CONTENT-TYPE" content="text/html; charset=utf-8"><title>Elco Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland, hekelde onlang</title> <meta name="GENERATOR" content="OpenOffice.org 2.2 (Linux)"> <meta name="AUTHOR" content="RM"> <meta name="CREATED" content="20080415;13570000"> <meta name="CHANGEDBY" content="selma"> <meta name="CHANGED" content="20080523;14360000"> <style type="text/css"> <!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } H1 { margin-top: 0cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 110%; text-align: justify } H1.western { font-family: "Arial", sans-serif; font-size: 11pt } H1.cjk { font-family: "DejaVu Sans"; font-size: 11pt } H1.ctl { font-family: "Arial", sans-serif; font-size: 12pt } P { margin-bottom: 0.21cm } --></style> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"> <font face="Verdana" size="2">Elco Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland, hekelde medio april het overheidsbeleid inzake het wegverkeer. Onze wegen slibben dicht waardoor velen onder ons onnodig veel tijd in hun auto doorbrengen. Daarbij doen we weinig meer dan dure brandstof omzetten in schadelijk gas en, hopelijk nog enigszins nuttig, bellen. Het Nederlandse wegennet schaadt onze economie en ons milieu. Daarom pleit ik met Brinkman voor schonere motoren. Of meer asfalt wenselijk is, zoals Brinkman beweert, betwijfel ik. Ongetwijfeld zijn er plaatsen waar meer asfalt filevorming tegen kan gaan, ook zonder dat dit het fileleed slechts verplaatst. Verder kunnen we ons afvragen waarom bijvoorbeeld sommige bruggen tijdens de spits voor een enkel zeiljacht open gaan.</font> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"> <font face="Verdana" size="2">Wat ik in dergelijke discussies echter te vaak vind ontbreken, is de vraag wat zoveel mensen anno 2008 op onze wegen doen. Als mensen ergens naar toe moeten om daar fysieke arbeid te verrichten, is de noodzaak zonder meer duidelijk. Je hebt niet in iedere stad een hoogoven, en Vinex-locaties vind je ook niet overal, gelukkig. Er zijn echter tal van beroepen die met digitale middelen ook decentraal kunnen worden uitgeoefend. Niet alleen kunnen bedrijfsnetwerken met ‘virtual private networks’ worden uitgebreid voor de notebooks van zich op grote afstand bevindende medewerkers, ook kan met beeld en geluid afdoende worden gecommuniceerd. Terwijl ik dit zeg, realiseer ik me dat niet iedere werknemer zit te springen om zijn werkgever met een webcam in zijn huis toe te laten. Bovendien verlangt thuiswerken een werkruimte, zelfdiscipline en is het gezin van invloed op de kwaliteit van de thuisproductie.</font> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"> <font face="Verdana" size="2">Is er geen tussenoplossing denkbaar, één waarbij de medewerker zich niet thuis bevindt en niet met grote regelmaat files moet trotseren? Deskundigen voorzien dat de ‘rapid technologies’ ertoe zullen leiden dat producten op allerlei plaatsen virtueel tot stand komen en steeds vaker in de fysieke nabijheid van de gebruiker in materie worden omgezet. Dit is mogelijk dankzij de afwezigheid van (productgebonden) gereedschappen bij bijvoorbeeld ‘selective laser sintering’.</font> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"> <font face="Verdana" size="2">Met deze verwachting in gedachten, vraag ik me af waarom we geen verzamelgebouwen hebben waar werknemers van allerlei organisaties op geringe afstand van hun woonhuis werken, waarbij ze voortduren beeldcontact hebben met de omgeving van hun werkgever. Dergelijke werkplekken vormen uitbreidingen van het kantoor en zijn nauwelijks plaatsgebonden. Voilà, de werknemer kan ongestoord zijn werk doen, de leidinggevende kan hem ieder moment zien.</font> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"> <font face="Verdana" size="2">Uiteraard kost een dergelijk gebouw geld, maar ik kan me niet voorstellen dat de kosten hoger zijn dan de totale kosten van ons fileleed, inclusief de kosten die verbonden zijn aan het milieu, het verlies van productiviteit en vrije tijd. Juist omdat de problematiek zoveel facetten kent, zou de overheid de komst van dergelijke gebouwen moeten stimuleren. Het lijkt me iets voor onze filebestrijdster Rita Verdonk, waarbij ik van harte hoop dat ook andere partijen zich voor een oplossing hard willen maken, want Sinterklaas verdwijnt ook zonder haar niet.</font> </p> <img width="0" height="0" src="http://blogs.machinebouw.net/aggbug.ashx?id=a98c274d-e0a6-4838-85e5-d99b9dcf771a" /> http://blogs.machinebouw.net/CommentView,guid,a98c274d-e0a6-4838-85e5-d99b9dcf771a.aspx