Sunday, 07 September 2008

Is verspanen ‘rapid’?Rein van der MastIn de begintijd van de rapid technologies, ruim twintig jaar geleden, moest alles anders. ‘Verzet tegen de gevestigde orde!’ Verspanen, dus subtractief in plaats van additief, was ‘old school’. Rapid technologies was ‘the way to go’. Inmiddels is rapid technologies vooral op het gebied van rapid manufacturing iets minder veelbelovend gebleken als de hemelbestormers van toen wel deden geloven. Dit neemt niet weg, dat in de tussentijd veel vooruitgang is geboekt en rapid technologies voor velen zeer waardevol is gebleken. Echter, de aandacht richt zich steeds meer op hybride oplossingen, waarbij delen subtractief tot stand komen en andere delen ‘rapid’. Verder vinden sommigen dat ook subtractieve oplossingen ‘rapid’ kunnen zijn, zoals Lex Lennings, die software levert voor het aansturen van kleine freesmachines, waaronder bij de NASA. Ook besteedt het Engelse TCT Magazine, voorheen Rapid News, tegenwoordig aandacht aan bijvoorbeeld hogesnelheidverspanen. De definitie van rapid technologies varieert dus. Misschien is dit niet erg, gelet op het groeiende besef dat bijvoorbeeld consumentenproducten met maatwerk voor de massa het voordeligst met hybride oplossing worden gerealiseerd, dus deels subtractief en deel additief. De discussie over wat rapid technologies is, is nog niet gesloten.


Sunday, 07 September 2008 22:01:17 (GMT Standard Time, UTC+00:00)      Comments [1]  

| BPM | DB/M | Infosecurity.nl | IT Service | Java | LAN Magazine | Machinebouw |
| Optimize | Process Control | Software Release | Storage | Telecommagazine |